Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató (ÁSZFF 10. pont)
(Nyomtatható verzió itt található)

 

A HELIO Mérnöki és Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, a megrendelések teljesítésének céljából, a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében, továbbá külön hozzájárulás esetén hírlevél és reklámanyagok küldésének céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a Webshop rendszerében kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1035 Budapest, Szentendrei út 14. V. em. 30.
Az adatkezelő elérhetősége: info@vassak.hu; +36303190205

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a 10.1. szerint a megrendelések teljesítése és számlázás, külön hozzájárulás esetén a Vevő tájékoztatása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- A HELIO Mérnöki és Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

- Kiszállítás esetén a Vevő által választott, szállítást végző cég és munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a Vevő erre irányuló kérése vagy regisztrációjának törlése esetén kerülnek a rendszerből törlésre. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Hírlevél

Felhasználó regisztrációja során, vagy később, az oldal használata során feliratkozhat az Eladó hírlevelére. A feliratkozás önkéntes és ingyenes. Feliratkozásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott elérhetőségekre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek kiküldésre az Eladó által meghatározott időnként.

A hírlevélről Felhasználó bármikor, ingyen leiratkozhat a Webshop főoldalán email címe megadásával a „Leiratkozás” gombra kattintva, vagy a hírlevelekben található „Leiratkozás” linken keresztül.