ÁSZFF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZFF) tartalmazza a HELIO Mérnöki és Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Üzemeltető vagy Eladó), és az Üzemeltető által a www.vassak.hu weboldalon üzemeltetett web áruházat (továbbiakban: Webshop) használó az oldalon keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Megrendelő, Felhasználó vagy Vevő) jogait és kötelezettségeit. (Üzemeltető és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Tájékoztatjuk, hogy a Webshop használatával Ön elfogadja a jelen ÁSZFF által meghatározott rendelkezéseket. Kérjük, hogy csak abban az esetben használja a Webshopot, ha a felhasználási feltételeket megismerte, és azokat maradéktalanul elfogadja.

Üzemeltető adatai:

Cégnév: HELIO Mérnöki és Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3154 Szuha, Kossuth u. 64.
Postacím: 1035 Budapest, Szentendrei út 14. V. em. 30.
Elérhetőség: info@vassak.hu
Telefon:
+36-30-319-02-05
Ügyfélszolgálat:
 +36-30-319-02-05
Cégjegyzékszám: 12-09-005524
Nyilvántartást vezető bíróság: Nógrád Megyei Cégbíróság
Adószám: 10972793-2-12
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-94000/2016. 

1.1. A vassak.hu oldal böngészésével, a Webshop használatával, a regisztrációval, illetve a vásárlással a jelen ÁSZFF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és az Ügyfél között. Ön, mint a Webshop használója köteles elfogadni a jelen ÁSZFF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZFF valamely rendelkezését nem fogadja el, úgy nem jogosult az oldal használatára, a Webshopban nem vásárolhat.

1.2. A Webshop használata, valamint az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes, az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, az ÁSZFF 10. pontjában (Adatkezelési tájékoztató) meghatározottaknak megfelelően használja fel.

1.3. Az Üzemeltető a jelen ÁSZFF rendelkezéseit, a Webshop termékeinek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Egy adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a Webshopban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a vassak.hu oldalon működő web áruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos. Amennyiben valamely Ügyfél nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a már létrejött szerződéseket nem érintik.

 

2. Regisztráció, tudnivalók vásárlás megkezdéséhez

2.1. Az Webshopban regisztrált Ügyfelek vásárolhatnak. A regisztrációra a főoldal jobb felső sarkában a „Belépés/Fiók Létrehozása” menüpont használatával, a szükséges adatok megadásával kerül sor. A regisztráció során az Üzemeltető csak a vásároló azon adatait kéri megadni, amelyek az Ügyfél azonosításához, a számla megfelelő kiállításához, valamint a termék szállításához szükségesek. Az adatok megadás önkéntes. A sikeres regisztrációról az Ügyfél az általa megadott email címre értesítést kap. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZFF, és a vassak.hu oldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. Az Üzemeltetőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, továbbá nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely az Üzemeltetőnek nem felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel.

2.3. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „Személyes adatok/Személyes adatlap” menüpontban van lehetőség. Ez az aktív megrendelések adatait is érintheti. Az Üzemeltető a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal.

Amennyiben a regisztrációval kapcsolatban valamilyen probléma merülne fel, úgy az Ügyfél az ÁSZFF 1. fejezetében megjelölt elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel.

3. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

3.1. A Webshopban történő vásárlás esetén a Felek közt adásvételi szerződés jön létre. Az Ügyfél a megrendelés elküldésével elfogadja az adásvételi szerződés alábbi feltételeit.

Az Eladó és a Vevő közötti szerződés az Eladó által küldött azon tájékoztató email kézhezvételekor, jön létre, amelyben értesíti a Vevőt a rendelés részére történő feladásáról, avagy a személyes átvétel lehetséges időpontjairól és helyszínéről és a rendelés teljesülésével zárul le. (Az iménti email nem azonos alábbi automatikusan kiküldött visszaigazoló emaillel.) A rendelést az Üzemeltető egyedi rendelési számmal látja el, iktatja, és egy automatikus visszaigazolást küld e-mail formájában annak befogadásáról, legkésőbb 48 órán belül a Vásárló részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelési számot. Amennyiben a visszaigazolás legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, úgy a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól.

A fentiek szerinti tájékoztató emailekkel a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” jön létre a felhasználó (mint Vevő) és Helio Kft. (mint Eladó) között.

3.2. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Webshopban leadott megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZFF rendelkezései. Kérés esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében az Eladó másolatot küld elektronikus formában. A Felek megállapodnak, hogy az Ügyfél regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

3.3. A megrendelések leadása a Webshopban kizárólag elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket az Eladó nem fogad el. A megrendelést az Üzemeletető csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vásárló a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webshop felelősséget nem vállal. A hibásan megadott címzési adatok miatt esetlegesen felmerülő többletköltségek a Vevőt terhelik.

3.4. A rendelésekkel kapcsolatos visszaigazolást, tájékoztatásokat, információkat az Üzemeltető szintén elektronikus úton küldi meg a Vevő részére. . A megrendelésre vonatkozó visszaigazoló email a Felek között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak emailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg. Kérdése esetén lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

3.5. Az adatbeviteli hibák javítására a Pénztári folyamat utolsó pontjában szereplő „Rendelés elküldése” gomb megnyomása előtt van lehetőség. Vevőnek a „Rendelés elküldése” gomb megnyomásával jön létre ajánlati kötöttség. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell a info@vassak.hu email címen a rendelési szám feltüntetésével.

3.6. A Webshop minden egyes véglegesített megrendelést külön megrendelésként kezel. Ennek megfelelően az egymás után közvetlenül, azonos vásárlónak és címre leadott megrendelések külön rendelési számon kerülnek iktatásra, a rendszer különálló csomagként kezeli őket és a szállítási díjat is rendelésenként számítja fel.

3.7. Az Üzemeltető a termékek vételárát forintban tűnteti fel, amely vételár tartalmazza a mindenkor aktuális általános forgalmi adó összegét is. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

3.8. A Webshopban szereplő termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. Az esetleges tévedésekért a Webshop felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót.

3.9 Az Eladó a jelen ÁSZFF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles a Vevő által megrendelt termékeket, Magyarország határain belül, a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni. Ha a megrendelés teljesítése akadályba ütközikEladó köteles telefonon, vagy e-mailben mielőbb felvenni a kapcsolatot a Vevővel egyeztetés céljából.

4. Fizetés

Vevő a terméket a rendeléskor megadott címen veheti át, valamint a kiszállítással egyidejűleg, illetve azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (szállítás, utánvét-kezelés díja, stb.) a jelen ÁSZFF-ben szereplő feltételek szerint fizetheti meg.

4.1. Utánvéttel a futárszolgálatnak, vagy az átvevőhelyen készpénzben, az áru átvételekor.

4.2. Előzetesen bankkártyával a vassak.hu oldalon keresztül elérhető online fizetési felületen. A vassak.hu bankkártyás fizetési szolgáltatója a Borgun Hf. További információ: itt.

4.3 Banki átutalással a 10104105-06368746-00000004 Helio Kft számlájára. A banki átutalás esetén a Webshop kiküldi a számlát, amely alapján az átutalást teljesíteni kell. A megjegyzés rovatban kérjük tüntesse fel a számla sorszámot, vagy a megrendelés számát, hogy az utalást azonosítani tudjuk.

5. Átvételi módok, kiszállítás

A megrendelt termékeket futárszolgálat szállítja ki

5.1. Személyes átvételre jelenleg nincs lehetőség.

5.2. Kiszállítás futárszolgálattal a Vevő által megadott címre. A vásárló a várható szállítási napról email-ben vagy telefonon kap értesítést. A kiszállítás díja bruttó 1290 Ft az ország teljes területére.

5.2.1. A vevő köteles az átvétel időpontjában a csomag sértetlenségét, és a tételek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A termék sértetlenségét is ajánlott az átvételkor ellenőrizni, és a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni az esetleges hiányt vagy hibákat. A sérült csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában a távollévők között kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlására, mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak. Mennyiségi, illetve sérülés miatti reklamáció akkor fogadható el aggály és kétség nélkül, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát. A felvétellel nagyban gyorsítható az ehhez kapcsolodó ügyintézés.

5.2.2. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, erről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás munkanapokon 8-17 óra között történik. Vevő köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető. A kiszállítás egyedi akciók vagy megállapodás esetén más időpontban is történhet.

6. Szavatosság és jótállás

6.1. Kellékszavatosság

6.1.1. A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

6.1.2. Vevő kellékszavatossági igénye alapján kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Vevő igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

6.1.3. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év.

6.1.4. A Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

6.1.5. A Vevő számára a kellékszavatossági igényének érvényesítéséhez a teljesítéstől számított 6 hónapon belül a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2. Termékszavatosság

6.2.1. A termék hibája esetén a Vevő, választása szerint, az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

6.2.2. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.2.3. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

6.2.4. A gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.3. Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.4. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben meghatározott termékek tekintetében a Szolgáltatót jótállási kötelezettség terheli. A jótállási kötelezettség a jótállási jeggyel érvényesíthető.

6.4.1. Hibás teljesítés esetén az Eladó jótállásra köteles. A jótállási időtartam 1 év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a termék Vevő részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, úgy az üzembe helyezés napján kezdődik.

6.4.2. A Vevő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Vevő igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

6.4.3. Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.5. Eladó felhívja a Vevő a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6.6. Ha a vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

6.7. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vevő viseli.

7. Elállási, felmondási jog

7.1. Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a létrejött adásvételi szerződéstől.

7.2. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi..

7.3. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

Helio Kft.
1035 Budapest, Szentendrei út 14. V. em. 30.
info@vassak.hu

Ebből a célból felhasználhatja alábbi linken letölthető elállási/felmondási nyilatkozat-mintát.

Elállási_nyilatkozat

7.4. Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

7.5. Az elállás/felmondás joghatásai

7.5.1. Ha Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, mert Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). Eladó visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

7.5.2. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.5.3. Vevő köteles Eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

7.5.4. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vevő viseli. E költségek legmagasabb becsült összege bruttó 5000 Ft.

7.5.5. Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8. A felelősség korlátozása

8.1. A Webshop használatával és az onnan történő vásárlással az Ügyfél elismeri, hogy tisztában van az internet lehetőségeivel korlátaival és elfogadja azokat, külön kiemelve a technikai teljesítményeket és a lehetséges hibákat. Az Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz, hogy a Webshophoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, ennek ellenére tartalmi és technikai hibák előfordulhatnak. Az Üzemeltetőt ezekért semmilyen felelősség nem terheli.

8.2. Az Üzemeltető semmilyen felelősség nem terheli az alábbiakban felsoroltak esetén, függetlenül attól, hogy milyen okból következtek be.

- működési hiba az internetes hálózatban, amely akadályozza a Webshop akadálytalan működését és a vásárlást.
- meghibásodás valamely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
- interneten küldött és/vagy fogadott valamely adat meg nem érkezése vagy véletlen megváltozása
-nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél, de főleg bármilyen adat elvesztése
- szoftver hibából fakadó problémák, valamely szoftver hibás működése, programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei

8.3. Üzemeltető jogosult bármely az oldalon nyilvánosan megjelenő tartalom közzétételére, teljes vagy részleges, ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli törlésére. Ismétlődő, és/vagy súlyos jogsértő magatartás esetén Üzemeltetőnek joga van az adott Felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

8.4. Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik másik személy személyes adatainak megadásából, a Webshopban történő közzétételéből eredő károkért. Üzemeltető ilyen esetekben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.

8.5. Üzemeltető harmadik személy által valamely Felhasználó kárára elkövetett jogsértés miatt felelősségre nem vonható.

9. Szerzői jogok

9.1. Bármely a vassak.hu oldalon található tartolom, grafikai elem, dokumentum felhasználása csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Kiemelten tiltott a Webshopból letöltött tartalmat az ott történő vásárlástól eltérő célra használni.

 

10. Adatvédelmi tájékoztató

10.1. A HELIO Mérnöki és Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, a megrendelések teljesítésének céljából, a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében, továbbá külön hozzájárulás esetén hírlevél és reklámanyagok küldésének céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

10.2. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a Webshop rendszerében kezelt személyes adatait.

10.3. Az adatkezelő címe: 1035 Budapest, Szentendrei út 14 V. em. 30.
Az adatkezelő elérhetősége: info@vassak.hu; +36303190205

10.4. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

10.5. Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

10.6. A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

10.7. Az adatgyűjtés célja: a 10.1. szerint a megrendelések teljesítése és számlázás, külön hozzájárulás esetén a Vevő tájékoztatása.

10.8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- A HELIO Mérnöki és Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

- Kiszállítás esetén a Vevő által választott, szállítást végző cég és munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a Vevő erre irányuló kérése vagy regisztrációjának törlése esetén kerülnek a rendszerből törlésre. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

10.9. A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

10.10. A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

10.11. Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

10.12. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

10.13. Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

10.14. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

10.15. Hírlevél

10.15.1. Felhasználó regisztrációja során, vagy később, az oldal használata során feliratkozhat az Eladó hírlevelére. A feliratkozás önkéntes és ingyenes. Feliratkozásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott elérhetőségekre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek kiküldésre az Eladó által meghatározott időnként.

10.15.2. A hírlevélről Felhasználó bármikor, ingyen leiratkozhat a Webshop  főoldalán email címe megadásával a „Leiratkozás” gombra kattintva, vagy a hírlevelekben található „Leiratkozás” linken keresztül.

11. Panasz ügyintézés

11.1. Vevő az Eladó magatartására, az Eladó érdekében vagy javára eljáró személyek magatartására vagy a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban lévők magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Eladóval az ÁSZFF 1. fejezetében megjelölt elérhetőségeken.

11.2. Eladó a szóbeli panaszt haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségei szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy az azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

11.3. Az írásbeli panaszra, illetve a jegyzőkönyvbe foglalt szóbeli panaszra Eladó a beérkezést követő 30 napon belül írásban érdemben válaszol, és intézkedik annak közlése iránt. A panasz elutasítása esetén Eladó köteles döntését indokolni.

11.4. A panasz elutasítás esetén a Vevő a panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat. A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

11.5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vevő és az Eladó közötti vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, illetve a Felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban. Feladata ezen célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, hatékony, költségkímélő és gyors érvényesítésének biztosítása érdekében.

12. Egyéb rendelkezések

Irányadó jogszabályok: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól; 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról.

13. Záró rendelkezések

13.1. A Webshop használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, velük egyet ért, és azokat az oldal használatának feltételeként elfogadta.